Brook Preloader

Volmachten

Het relatieve belang van de volmachtmarkt neemt sterk toe. Geboekte premie is inmiddels gestegen tot ruim 4 miljard EUR. Er is groei door overnames en buitenlandse partijen, waaronder private equity, positioneren zich in de markt. Ook is er sprake van toenemende druk vanuit toezicht en regelgeving met nieuwe eisen aan transparantie, beheersing en kwaliteit. Daarnaast neemt ook de druk op het rendement toe, waarbij provisie en volmachtbeloning afnemen. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk alleen maar versnellen in de toekomst. Twee zaken zijn daarom cruciaal om goed op orde te hebben in de concurrentiestrijd in de markt:

 • Het belang van en het vermogen om heel goed ingerichte digitale processen te creëren en optimaal te beheersen;
 • Het kunnen voeren van effectieve regie op de eigen ICT-agenda, om sturing te kunnen geven aan toekomstige ICT-behoeften en de integratie in de volmachtketen.

Veel verzekeraars en gevolmachtigden maken al gebruik van onze dienstverlening. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van diensten waarmee wij u zoal kunnen helpen.

U bent verzekeraar?

Productontwikkeling en productinrichting

Het ontwikkelen van nieuwe producten en productwijzigingen vraagt om gedegen kennis van de totale volmachtketen. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u uw producten snel kunt implementeren in de keten. Eventuele fouten of ontbrekende zaken zorgen namelijk voor extra werk bij alle ketenpartijen. Wij helpen u onder meer bij de volgende zaken:

 • het correct toepassen van het AFD-datamodel binnen uw producten
 • het opstellen van AFD-definities
 • het opstellen van specificaties voor VPI reken- en acceptatieboxen
 • het opstellen van de inrichtingshandboeken voor uw gevolmachtigden
 • het implementeren van deze producten bij uw gevolmachtigden

Wilt u verzekerd zijn van een vlekkeloze uitrol? Dan testen wij de gehele keten voor uw producten alvorens u of wij deze breed distribueren, zodat uw gevolmachtigden ze zonder problemen kunnen inrichten of gebruiken in hun administratie.

Interim professionals met gedegen vakkennis

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning voor projecten of om iemand te vervangen bij ziekte of verlof? Wij leveren diverse rollen aan die u kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw ambities. Hieronder leest u enkele voorbeelden van competenties die wij regelmatig beschikbaar stellen voor onze klanten.

 • Project- en programmamanagers
 • Implementatiemanagers
 • Business Analisten
 • Testmanagers

U bent gevolmachtigde?

Opstellen AFD-definities voor uw eigen producten

Heeft u eigen ontwikkelde producten? Dan dient u om te voldoen aan de uitgangspunten van het protocol uniforme inrichting volmachtketen voor deze producten ook zelf de AFD-definities op te stellen. Uw risicodrager keurt deze vervolgens goed, waarna u vervolgens uw inrichting kunt aanpassen. Het opstellen van AFD-definties vergt kennis van het AFD en enige ervaring. Beschikt u niet over de benodigde kennis en ervaring of heeft u geen capaciteit beschikbaar? Dan stellen onze specialisten graag de AFD-definities voor u op, zodat u zich kunt richten op andere zaken.

Functioneel- en applicatiebeheer

Heeft u behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning voor het beheer van uw back office systeem of bijvoorbeeld het inrichten van nieuwe producten? Neem dan contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Bedrijfsovername en conversies

Gaat uw bedrijf samen met een andere organisatie door bijvoorbeeld een fusie of overname? Dan heeft dat de nodige impact op uw mensen, processen en systemen. Onze specialisten zijn ervaren in het begeleiden van deze trajecten en helpen u graag, zodat u optimaal de voordelen van ervaart van de samenvoeging. Onze dienstverlening bevat zowel de procesmatige begeleiding als de inhoudelijke ondersteuning bij de stappen die uitgevoerd moeten worden.

Implementatie Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen

Binnen de volmachtketen wordt al geruime tijd gewerkt aan de realisatie van een aantal structurele veranderingen om de kwaliteit van data en de wijze waarop volmachten en verzekeraars deze data uitwisselen te verbeteren (zie ook www.suiv.nl). Een belangrijke doelstelling is een betere grip op datakwaliteit binnen de volmachtketen door een meer uniform ingerichte keten. Goede kennis over alles wat bij uniformering komt kijken is essentieel. Niet alleen om de datakwaliteit op orde te krijgen, maar ook om te zorgen dat alles wat we afspreken goed werkbaar blijft. Het doel van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen is in de basis om te zorgen dat per volmachtproduct van een verzekeraar bij alle volmachten het product op dezelfde wijze is ingericht, met als basis de SIVI AFD-definitie standaard. De basisafspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. De implementatie van de uniforme inrichting gaat gepaard met harde tijdslijnen en heeft veel impact op gevolmachtigden. Equitem ondersteunt u bij de implementatie van het protocol UIV en het omzetten van uw productinrichting, zodat u tijdig voldoet aan de gestelde eisen.

Interim professionals met gedegen vakkennis

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning voor projecten of om iemand te vervangen bij ziekte of verlof? Wij leveren diverse rollen aan die u kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw ambities. Hieronder leest u enkele voorbeelden van competenties die wij regelmatig beschikbaar stellen voor onze klanten.

 • Project- en programmamanagers
 • Implementatiemanagers
 • Business Analisten
 • Testmanagers

Relevante klantcases

Neem contact met ons op!

Neem snel contact met ons op om te ontdekken wat we voor u kunnen betekenen.