Brook Preloader

Verzekeren

De verzekeringsbranche staat voor stevige uitdagingen en is volop in beweging. Denk aan digitale transformatie, data gedreven werken, zich wapenen tegen cyberrisico’s en goed voldoen aan eisen vanuit toezicht. Klantbelang staat hierbij centraal en de druk op kosten en rendement zijn steeds aanwezig. Equitem heeft veel kennis en ervaring in huis om u te kunnen helpen bij deze uitdagingen. Hieronder leest u enkele voorbeelden van diensten waarmee wij u zoal kunnen helpen.

Digitale transformatie

Betere klantbediening met digitale portalen, het slim gebruiken van externe tools samen met het eigen IT-landschap of het realiseren van betere digitale ondersteuning van werkprocessen: het zijn een paar voorbeelden van digitale transformatie. Equitem kent de verzekeringsbranche én weet welke mogelijkheden er zijn voor verzekeraars om de juiste stappen te zetten in digitale transformatie.

Pakketselectie en implementatie

Verzekeraars werken doorlopend aan het verbeteren van de inrichting van hun bedrijf en het bijbehorende IT-landschap. Dat kan met kleine aanpassingen, maar soms is het nodig een grote stap te maken. Bijvoorbeeld door over te gaan naar een geheel nieuw platform en het oude applicatie-landschap op te ruimen. Naast al het andere werk wat er ligt is dat vaak moeilijk te realiseren. Equitem heeft de ervaring om u hierbij te helpen. Zowel bij het in kaart brengen van uw requirements, het begeleiden van het selectietraject als bij de uiteindelijke implementatie. Daarbij hebben we oog voor zowel de technische aspecten als bij het begeleiden van uw medewerkers.

Rationalisatie

Het ontwikkelen van nieuwe producten en deze inbouwen in uw bedrijfsvoering is belangrijk voor het succes van uw organisatie. Het goed beheren van uw portefeuille en opruimen van oude producten of onderdelen is daarbij van wezenlijk  belang. Daarmee blijft uw portefeuille up to date en kunt u uw waardevolle capaciteit inzetten voor innovatie in plaats van deze te moeten besteden aan het onderhoud van oude producten. Vanuit Equitem kunnen we u helpen bij het inrichten en uitrollen van nieuwe producten en bij het uitfaseren van uw oude producten.

Data

Het goed in beeld hebben van uw meest waardevolle klanten, efficiënter werken en de juiste maatregelen nemen wanneer iets niet goed gaat: het gebruik van data in uw organisatie en de kwaliteit van deze data zijn cruciaal. Equitem kan u helpen de jusite stappen te zetten op dit vlak: met een goede data architectuur, het opzetten van een goede data governance, eenduidigheid in het gebruik van data en een goede organisatie voor het realiseren van uw data vraagstukken.

Bedrijfsovername en conversies

Gaat uw bedrijf samen met een andere organisatie door bijvoorbeeld een fusie of overname? Dan heeft dat de nodige impact op uw mensen, processen en systemen. Onze specialisten zijn ervaren in het begeleiden van deze trajecten en helpen u graag, zodat u optimaal de voordelen van ervaart van de samenvoeging. Onze dienstverlening bevat zowel de procesmatige begeleiding als de inhoudelijke ondersteuning bij de stappen die uitgevoerd moeten worden.

Organiseren en structureren

Nieuwe producten ontwikkelen, voldoen aan eisen van toezichthouders, efficient en effectief werken, realiseren van allerlei losse klantwensen: uw projectenportfolio bevat meer wensen dan uw organisatie kan realiseren. Equitem heeft de ervaring om u te helpen bij het beter structureren en organiseren hiervan, zodat de output van uw teams optimaal is.

Optimaliseren Schade afhandeling

De schadeafhandeling is een kostbaar proces voor verzekeraars, volmachten en het financieel intermediair. Er is de laatste jaren dan ook veel effort gestoken in het verbeteren van de klantervaring en efficiëntie van dit proces. Equitem kan u hierbij helpen door advies te leveren hoe uw schadeafhandeling te optimaliseren. Veelal is het mogelijk om uw eindklanten te betrekken in het proces waardoor efficiency verhoogd en klantervaring verbeterd worden. Ook bestaan er mogelijkheden om bulkschades zoveel als mogelijk geautomatiseerd af te handelen waardoor de schadebehandelaars binnen uw organisatie hun tijd effectiever kunnen besteden aan de schades die extra aandacht behoeven. Digitaal dus waar het kan, persoonlijk waar dat beter is.

Management Informatie

“We’re drowning in data but starving for information.”, dit zei John Naisbitt al in 1982. De hoeveelheid data is sindsdien explosief toegenomen en ondanks nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence is de invulling van onze informatiebehoefte niet automatisch veel beter geworden.

Equitem bezit de expertise om de informatiebehoefte van uw organisatie goed in kaart te brengen evenals de kwaliteit van de informatievoorziening. Op basis daarvan kan verbeterplan worden opgesteld en uitgevoerd. Dit plan strekt zich uit van de Data-laag, de Model-laag tot de Rapportage en Visualisatie-laag binnen het Management Informatie Model. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de al in gebruik zijnde hulpmiddelen, indien nodig zal specifieke tooling voor een management dashboard worden ingezet. Een verbeterslag in de management informatievoorziening levert u ondermeer het volgende op:

  • Inzicht in het functioneren van de organisatie op de belangrijke performance indicatoren
  • Inzicht in mogelijke knelpunten binnen de organisatie
  • Mogelijkheden voor visualisatie en communicatie van belangrijke cijfers en trends
  • Ondersteuning in de besluitvorming

Relevante klantcases

Neem contact met ons op!

Neem snel contact met ons op om te ontdekken wat we voor u kunnen betekenen.