Brook Preloader

Equitem heeft veel kennis en ervaring in het domein van vermogensbeheer. Zo adviseren wij vermogensbeheerders over het verbeteren van hun operating model, bij de voorbereidingen voor ondersteuning van het nieuwe pensioen contract en diverse andere strategische vraagstukken. Lees hieronder meer over onze ervaring binnen vermogensbeheer.

Het nieuwe Pensioencontract

Bij de inrichting voor het nieuwe pensioencontract moeten data, rapportages en eventueel ook mandaat informatie bij enkele alternatieven op participant of cohort niveau aanwezig zijn, wat een herinrichting vereist van zowel processen, fondsen als systemen.

ESG

Duurzaamheid is een nieuwe trend binnen het vermogensbeheer waar zowel pensioenfondsen als individuele beleggers een steeds hoger belang aan hechten. Naast het beschikken over een unieke strategie is het voor de ondersteuning noodzakelijk om een hele nieuwe categorie aan data en data vendoren te gaan betrekken, en om alle beleggingsprocessen en systemen uit te bereiden met de nieuwe ESG kenmerken.

Wet en Regelgeving

Er is steeds meer nieuwe wet- en regelgeving zoals SFDR, Mifid etc. Dit is ook ingegeven door de steeds meer actieve rol van de toezichthouder. De uitdaging hierbij isom processen en systemen toekomstvast in te richten zodat deze wijzigingen, naast overige wijzigingen ingegeven door nieuw klanteisen of productontwikkeling steeds snel en efficiƫnt doorgevoerd kunnen worden.

Kostenverlaging

Om concurrentieel te kunnen blijven ervaren vermogensbeheer bedrijven steeds meer kostendruk door lagere fees voor hun producten. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden en innovatief te kunnen blijven is een steeds verdergaande efficiente automatisering noodzakelijk.

Data

Binnen vermogensbeheer doen data vraagstukken zich om meerdere vlakken voor: vanuit de Toezichthouder en vanuit wet- en regelgeving is een toegenomen aandacht op data en data inrichting, nieuwe trends (bijv. ESG) of nieuwe toepassingen (bijv. big data, niet-gestructureerde data) stellen steeds nieuwe eisen aan data beschikbaarheid en kwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat vermogensbeheerders bijna doorlopend data change initiatieven op de agenda hebben.

Toepassing van nieuwe technologie

In de afgelopen jaren is een hele reeks aan relevante nieuwe technologie beschikbaar gekomen: Artificial Intelligence, Data Science, en Robotisering zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Elk van deze nieuwe technologie kunnen vermogensbeheer bedrijven helpen bij het bereiken van specifieke doelen zoals: kostenverlaging of het ontwikkeling van nieuwe producten.

Relevante klantcases

Neem contact met ons op!

Neem snel contact met ons op om te ontdekken wat we voor u kunnen betekenen.