Brook Preloader

Equitem verzorgt workshops als onderdeel van permanente educatie Stichting Assurantie Registratie

Equitem verzorgt workshops als onderdeel van permanente educatie Stichting Assurantie Registratie

De volmachtketen is inmiddels een aantal jaren onderweg in een professionaliseringsproces en neemt met het gebruik van AFD-definities een belangrijke stap rond de uniformering van de inrichting van producten en het verbeteren van datakwaliteit binnen de keten. Hierbij hebben we in de vorm van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) een voor de verzekeringsindustrie unieke samenwerking tussen verzekeraars, volmachten en leveranciers, gedragen door het commitment van de individuele deelnemers.

SUIV werd in 2019 namens Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven opgericht door medeoprichter van Equitem, Alex de Ruiter. Sindsdien vervult Alex vanuit Equitem de rol van programma-manager uniforme inrichting en is hij verantwoordelijk voor de implementatie van dit omvangrijke transitieprogramma.

Op verzoek van de Stichting Assurantie Registratie ontwikkelde Alex samen met Herman Lenferink (Managing Consultant bij SIVI en inhoudelijk initiator van het programma uniforme inrichting volmachtketen) een workshop voor het permanente educatie programma Register Gevolmachtigd Agent. In deze workshop wordt ingegaan op het belang van de uniforme inrichting en het verbeteren van de datakwaliteit in en beheersbaarheid van de volmachtketen. De verschillende aspecten van de uniforme inrichting komen uitgebreid aan bod vanuit het perspectief van de verschillende ketenpartijen: verzekeraars, gevolmachtigden en softwareleveranciers.

De agenda van de workshop ziet er als volgt uit:
– Aanleiding
– Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen
– (SUIV) Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen
– Wat is een AFD-definitie?
– PARP als basis voor gebruik AFD-definities binnen volmachtketen
– De stappen bij opstellen, distributie en gebruik van een AFD-definitie
– Nieuwe taken binnen het volmachtbedrijf
– De brede context

Zie voor meer informatie www.suiv.nl of www.stichtingassurantieregistratie.nl/sar_academy.