Brook Preloader

TVM Verzekeringen

About the project

TVM Verzekeringen

Situatie: TVM Verzekeringen is deelnemer van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen en werkt samen met haar volmachten aan het implementeren van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. Het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen bevat twee belangrijke uitgangspunten:

TVM Verzekeringen dient gestandaardiseerde specificaties (AFD-definities) voor haar volmachtproducten op te leveren, waarin is vastgelegd wat haar volmachten minimaal dienen te registreren. De noodzaak voor registratie komt voort uit drie aandachtsgebieden, te weten toezicht, herverzekeren en productmanagement.
De volmachten van TVM Verzekeringen richten vervolgens hun volmachtproducten in conform de specificaties in de AFD-definities.

Uitdaging voor TVM Verzekeringen:
TVM Verzekeringen had behoefte aan aanvullende capaciteit voor het opstellen van deze AFD-definities.

Hulpvraag aan Equitem:
TVM Verzekeringen heeft Equitem gevraagd om de AFD-definities voor haar op te stellen.