Brook Preloader

DSM Pension Services

About the project

DSM Pension Services (DPS) heeft Equitem gekozen als adviseur en implementatie partner bij de herinrichting van SimCorp Dimension. Bij de herinrichting van SimCorp Dimension worden door DPS diverse doelstellingen nagestreefd: verdere optimalisatie van operationele processen, meer flexibiliteit en een toekomstvaste inrichting voor o.a. het nieuwe pensioencontract. Equitem adviseert en begeleidt DPS bij het maken van keuzes en voorziet in het implementatie management.

Marton Bloemer, CFRO van DPS over de implementatie en de keuze voor Equitem: “Wij hebben Equitem gekozen als adviseur en implementatie partner vanwege haar complete en praktische aanpak en vanwege haar kennis en ervaring bij het doorvoeren van strategische veranderingen binnen vermogensbeheer.”

Frans Weijdener, directeur-partner van Equitem: “Equitem heeft een uitgebreid trackrecord bij de ondersteuning van strategische veranderingen binnen vermogensbeheer organisaties. Wij zijn dan ook erg blij met de strategische keuze van DPS voor Equitem. Bij DPS kunnen wij onze expertise op een perfecte manier inzetten. Naast de advisering rond alternatieve mogelijkheden en begeleiding bij de besluitvorming, ondersteunen wij DPS met het volledige implementatie management, de architectuur, het testmanagement en de quality assurance.”

DSM Pension Services BV (DPS) is gevestigd in Heerlen en is het expertisecentrum op het gebied van pensioen en vermogensbeheer voor DSM en integrale dienstverlener voor het pensioenfonds van DSM Nederland (PDN) en het pensioenfonds Sabic (SPF). Voor uitvoeren van activiteiten op gebied van vermogensadvies en vermogensbeheer is DPS in het bezit van een vergunning van de Authoriteit Financiële Markten (AFM) en van een Europees Paspoort (FSA).

Equitem Groep BV (Equitem) is gevestigd in Rotterdam en helpt bedrijven in de financiële dienstverlening bij het tot stand brengen van strategische, duurzame verandering waarbij technologie een essentiële rol speelt. Zij levert advies- en interimcapaciteit plus een geselecteerd aantal maatwerkopleidingen vanuit de Equitem Academy.