Brook Preloader

PGGM Pensioenbeheer

About the project

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie. PGGM’s missie is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. PGGM doet dat op een manier waarop ze duurzaam waarde kan toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk.

Pensioenuitvoering is de core business. Vanuit PGGM N.V., de pijler ‘institutioneel’, zet PGGM zich in voor onze klanten: pensioenfondsen en hun deelnemers. Als coöperatie maakt PGGM zich hard voor haar leden. Vanuit PGGM&CO, de pijler ‘leden’, zet PGGM zich in voor de ruim 750.000 leden in de sector zorg en welzijn die zich hebben verbonden. In coöperatie met partners verbindt PGGM het domein pensioen met de domeinen zorg, wonen en werk.

Binnen de afdeling pensioenbeheer is de laatste jaren slim ingezet op een meer klantgerichte, wendbare en efficiënte organisatie. Om dat veranderingsproces mede mogelijk te maken heeft PGGM succesvol geïnvesteerd in robotisering, data science, process mining en ‘voortdurend verbeterprocessen’. Richting 2020 is het voornemen om deze functies samen te bundelen tot een sterke afdeling ‘Data & Analytics’. Equitem verzorgt het interim-management om de afdeling verder vorm te geven en daarmee bij te dragen aan duurzame impact van ‘data en analytics’ aan de strategie van pensioenbeheer binnen PGGM.