Brook Preloader

Rabobank

About the project

Rabobank heeft als doel om haar klanten in de toekomst volledig digitaal te kunnen bedienen. In een wereld die steeds sneller verandert en waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, voldoet de traditionele manier van werken niet meer. ​

Om de organisatie en manier van werken te versimpelen en meer wendbaar te maken, is het Simplify@Scale programma gestart.​

Het Chapter Agile Transformation met agile coaches en transformatie consultants bestaat om teams te helpen de nieuwe manier van agile werken onder de knie te krijgen. En daarmee de strategische doelstelling van een meer wendbare organisatie te helpen realiseren.​

Inmiddels is het S@S programma goed op weg en bestaan er 16 Tribes (agile business units met elk tussen de 200 en 800 medewerkers) die volgens de Simplify@Scale manier werken.​

De Simplify@Scale methode kent 5 stappen van volwassenheid. Er is behoefte om inzichtelijk te maken op welk niveau van volwassenheid de verschillende Tribes zich bevinden in hun transformatie.​

Een beter beeld van de voortgang van de transformatie is noodzakelijk, om:​

meer fact–based transformatiedoelen te formuleren ​
de kwaliteit van het gesprek in de Transformatie Review meetings te verbeteren​
tot een meer uniforme werkwijze van coaching te komen​
een meer integraal beeld op te bouwen van de totale transformatie en het realiseren van de strategische organisatiedoelen​
Rabobank was op zoek naar een interim Transformatie Consultant die kon helpen bij het implementeren van een uniforme aanpak om de volwassenheid van Tribes op de Simplify@Scale werkwijze te meten en een integraal beeld op de bouwen van de totale transformatie​. Mischa Muntinga heeft vanuit Equitem deze interim rol bij de Rabobank met succesvol ingevuld.