Brook Preloader

Hogeschool Leiden

About the project

De Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. Er werken en studeren samen meer dan 10.000 studenten en 1.000 medewerkers. Het portfolio spreidt zich breed uit over bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van levenlang leren. De opleidingen zijn verdeeld over 5 faculteiten, te weten Educatie, Gezondheidszorg, Management en Bedrijf, Science and Technology en Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.

Om ervoor te zorgen dat de instroom van nieuwe studenten en de dagelijkse begeleiding, de doorstroom van studenten en dagelijkse uitvoering van werkzaamheden efficient en effectief verloopt is een goed ingericht processenlandschap noodzakelijk. De aansluiting op de beschikbare systemen, communicatie omtrent het gebruik ervan en een goed ingerichte governance zijn hiermee onlosmakelijk verbonden.

Equitem begeleidt de Hogeschool Leiden met het inrichten van een efficiƫnt en voorspelbaar procesmodel. Dit doen we onder meer door de huidige processen in kaart te brengen en deze te beschrijven. We voeren een grondige analyse uit om vast te stellen waar verbeteringen mogelijk of zelfs noodzakelijk zijn en toetsen of deze bestaande processen voldoende worden ondersteund vanuit de gebruikte systemen. Vervolgens brengen we eventuele verbeterpunten in kaart om de effectiviteit en kwaliteit te verhogen en helpen we bij het implementeren en borgen van het geheel in de organisatie.