Brook Preloader

NN Investment Partners

About the project

Situatie: NN Investment Partners heeft in 2017 nieuwe strategische doelstellingen aangekondigd. Sindsdien is een strategisch veranderprogramma gestart om de organisatie klaar voor de toekomst te maken.
In mei 2021 heeft NN Groep een strategische review aangekondigd waarbij alle opties voor de toekomst van haar dochter NN Investment Partners op tafel liggen. In augustus 2021 is vervolgens aangekondigd dat NN Groep van plan is om NN Investment Partners te verkopen aan Goldman Sachs Asset Management
Bij de executie van de strategie wordt NNIP’s Board of Directors in het algemeen en de CEO in het bijzonder ondersteund door een Chief of Staff (CoS).

Uitdaging: De context is zeer uitdagend. Terwijl de transactie is aangekondigd en binnen een paar maanden moet worden geclosed, moet de bedrijfsvoering door blijven draaien,
De Chief of Staff moet zich in zeer korte tijd inwerken in de NNIP organisatie, de verbinding leggen met de belangrijkste centrale functies bij NN Groep en een rol spelen in het transactie team.

Hulpvraag aan Equitem: Door vertrek van de huidige CoS en de op handen zijnde transactie zoekt NNIP naar tijdelijke invulling van deze rol. Mischa Muntinga bleek hiervoor een uitstekende keuze.