Brook Preloader

PGGM Pensioenbeheer

About the project

Situatie:
PGGM Pensioenbeheer heeft de laatste jaren volop geïnvesteerd in toepassing van data-gedreven werken en het digitaliseren van processen met behulp van administratieve robots. Er is een aantal succesvolle proof of concepts gedaan en er is een tijdelijk team met specialisten geformeerd om alle competenties rond data-management en digitaliseren te concentreren. Naast de ‘offensieve’, meer vebeteringsgerichte focus op data-management neemt ook de aandacht vanuit de regelgever op de ‘defensieve’ aspecten toe: hoe goed wordt kritische data beheerst en wat zijn uberhaupt kritische data? Het team met specialisten werkt zeer zelfstandig op het eigen aandachtsgebied. Kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines biedt mogelijkheden.

Uitdaging voor PPGM:
Hoe balanceer je de aandacht tussen optimalisatie en efficiency versus tijd en focus op vraagstukken rond data-kwaliteit en beheersing? Data specialisten zijn echte specialisten; op welke wijze hebben zij succesvol aansluiting bij het business management en vice versa?
Op welke wijze zorg je dat je enerzijds optimaal en dus ook efficiënt gebruik maakt van kernsystemen en anderzijds de mogelijkheden van nieuwe technologieën inpast zonder de complexiteit van het IT landschap te verhogen? Hoe verhoog je de waarde en impact van data & analytics in de bedrijfsvoering?

Hulpvraag aan Equitem en behaalde resultaten:
PGGM Pensioenbeheer heeft Equitem gevraagd om interim management te verzorgen op het data & analytics team
Na een succesvolle periode van samenwerking en het continu stimuleren daarvan binnen het team:
Is er versnelling bereikt in gecombineerde toepassing van data science technieken en robotisering;
Is er een versnelling bereikt in de adoptie van robotisering binnen de business;
Is er succesvol een plan ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee de beheersing van data-kwaliteit naar een significant hoger niveau is gebracht;
Is er in samenspraak met andere bedrijfsafdelingen een vernieuwde data-architectuur ontwikkeld en zijn er oplossingen geselecteerd die de beschikbaarheid van data naar de toekomst verregaand verbeteren.