Brook Preloader

Verbond van Verzekeraars & NVGA

About the project

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben de keuze gemaakt om een webapplicatie die in de volmachtmarkt gebruikt wordt door zowel verzekeraars als gevolmachtigden over te laten bouwen door een nieuwe leverancier en in nieuwe technologie.

Aanvullend is de wens geuit om te onderzoeken of andere modules op het bestaande platform eveneens in aanmerking komen om deze te herbouwen in een nieuwe technologie.

Naast de herbouw dient ook een adequate governance te worden ingericht rond het beheer & onderhoud van de nieuwe applicatie(s) en het changeproces voor toekomstige wijzigingsverzoeken hierop.

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben Equitem gevraagd om het overkoepelende projectmanagement rond de overbouw van de applicatie te verzorgen en de analyse van de overige modules op het huidige platform uit te voeren.