Brook Preloader

Over People Plus

Over People Plus

People Plus helpt haar klanten bij het realiseren van hun organisatieontwikkeling.

Waarom? Omdat wij geloven in het potentieel en de kwaliteiten van mensen. Die kwaliteiten tot volle wasdom brengen is wat ons drijft. Daar worden medewerkers allereerst gelukkiger van, maar ook de (klant)organisatie profiteert. In een optimale werkomgeving presteren mensen beter, voelen zij zich vrij nieuwe ideeën en innovaties in te brengen, zijn ziekte- en verloopcijfers laag en is de productiviteit het hoogst.

Hoe? Door allereerst met onze klanten het gesprek aan te gaan over wat er speelt – we noemen ons niet voor niets the Close by Company. Wat zijn de ambities, wat gaat er goed en wat zijn de valkuilen waar men neigt in te stappen? Wat zijn daar de consequenties van en waar is men dus het meest mee geholpen? Daarna gaan we aan de slag.

Interactief met de mensen. Op onze prachtige eigen locatie in de bossen van Doorn, bij de klant op de zaak of in een online of hybride vorm.

Onze interventies bestaan uit (meerdaagse) trainingen, het begeleiden van intervisiebijeenkomsten, personal coaching en advies.

Waar richten wij ons op? Wij noemen het META-development.

  • Management Development: leiderschapsprogramma’s.
  • Employee Development, gericht op de professional en zijn werkomgeving (trainingen adviesvaardigheden, conflicthandling, persoonlijke effectiviteit).
  • Team Development, gericht op teamontwikkeling (Management Teams, Afdelingen of Project Teams). Hierbij maken wij regelmatig gebruik van de outdoormethodiek.
  • Account Development (sales-programma’s, negotiation skills)

Visie op ontwikkeling.

Wij geloven in het potentieel van mensen. Met een positieve grondhouding kunnen mensen veel leren. Naast deze attitude is het echter van belang de ontwikkeltrajecten zorgvuldig in te richten. People Plus heeft daartoe het 4 D leerconcept ontwikkeld. De vier D’s staan voor: Doelgericht, Doeltreffend, Doelmatig en Duurzaam.

Doelgericht. Om de motivatie voor de interventies te verhogen is het nodig dat deelnemers weten welke doelen er voor hun eigen organisatie als geheel gelden en wat zij zelf willen realiseren.

Doeltreffend. Deelnemers moeten het idee hebben dat het programma-aanbod op deze doelen aansluit.

Doelmatig. Deelnemers moeten ervan overtuigd zijn dat hun tijd optimaal benut wordt. Om deze reden kiezen wij soms voor kortstondige interventies – eventueel ten kantore van de klant of online (tijds- en kostenefficiënt).

Duurzaam. Deelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun inspanning blijvend resultaat heeft en blijvend ondersteund wordt door de eigen organisatie/management.