Brook Preloader

Ontwerp en inrichting

Ontwerp & inrichting

De basis voor het ontwerp en de uiteindelijke inrichting van uw organisatie, processen en systemen/technologie is een gedegen architectuur.  Deze is onmisbaar bij het creëren van een dynamische en innovatieve organisatie. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn en invulling te kunnen geven aan de strategie moeten er weloverwogen keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om een duidelijk beeld van de totale organisatie:

  • de producten en diensten die de organisatie aanbiedt;
  • de wijze waarop deze producten en diensten tot stand komen en de hierbij horende processen;
  • de informatiebehoefte;
  • informatiesystemen;
  • en de technologieën die hiervoor nodig zijn.

Equitem helpt organisaties om al deze aspecten samenhangend in kaart te brengen en biedt ondersteuning op alle architectuurniveaus.

  • Enterprise Architectuur: Bekijkt elke verandering integraal en in samenhang langs de volgende dimensies: Product en Dienst, Organisatie en Proces, Applicatie, Technologie en Infrastructuur, Data en Security;
  • Data Architectuur: Richt zich op de architectuur van datasystemen (zoals Enterprise Data Management systemen, Data Lakes of Data Warehouses, Meta Data Systemen etc.), de architectuur van data integraties, de architectuur voor gebruik van nieuwe data technologie (zoals Data Science en Big Data), en de architectuur van de data-organisatie (zoals: data flows, global vs. local data etc.) in algemene zin;
  • Applicatie Architectuur: Ondersteunt de architectuur van een of meerdere oplossingen (vaak bestaan die uit een combinatie van applicatie(s) en bijhorende processen) en is afgeleid van de Enterprise Architectuur;
  • Technology en infrastructuur Architectuur: Richt zich op de architectuur van de infrastructuur (hierbij horen ook: on-premise to cloud migratie), architectuur oplossingen met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologie zoals Artificial Intelligence, Machine Learning etc.).