Brook Preloader

De Enterprise Architect als regisseur van duurzame verandering

De Enterprise Architect als regisseur van duurzame verandering

De dynamiek binnen vermogensbeheerorganisaties is groot, doordat de snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen steeds hoger wordt en doordat diverse factoren met hoge snelheid op elkaar inspelen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe klantwensen, industrietrends die gevolgd moeten worden om competitief te blijven en nieuwe technologie die nieuwe oplossingen en een nieuwe manier van werken met zich meebrengen.

Dit zorgt voor een situatie waarbij de veranderagenda steeds vol is. Goede regie bij het ontwerp en de uitvoering van oplossingen is noodzakelijk om toekomstvaste oplossingen voor te stellen. Daarbij is het noodzakelijk om voldoende flexibiliteit te houden om ook toekomstige, nieuwe uitbreidingen gestructureerd door te kunnen voeren. 

Deze inhoudelijke regievoering gebeurt bij uitstek door de Enterprise Architect. Deze zorgt ervoor dat duurzame verandering tot stand komt door elke verandering integraal, vanuit alle relevante dimensies, te benaderen (Denk hierbij aan de impact op producten en diensten, de organisatie en haar processen, infrastructuur en applicaties, data, security, etc.). In dit white paper gaan wij nader in op de regisseursrol van de Enterprise Architect bij duurzame verandering en op de voordelen van het werken onder enterprise architectuur. Tenslotte geven wij een overzicht van enterprise architectuur vraagstukken die op dit moment actueel zijn binnen vermogensbeheer organisaties.

Je kunt het artikel hieronder downloaden!