Brook Preloader

(Digitale) strategie

Het tempo van nieuwe marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen is vandaag de dag erg hoog. Een helder uitgewerkte Digitale-strategie die de Business-strategie verbindt met de IT-strategie is dan ook onmisbaar om als organisatie actueel en relevant te kunnen blijven in de toekomst.

Bij het uitwerken van een digitale strategie gaat Equitem methodisch te werk.  Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Er wordt een opsomming gemaakt van bedrijfsfuncties en –processen waarover het verandervraagstuk gaat. Speerpunten en pijnpunten worden geïnventariseerd, evenals de vraag welke bedrijfsfuncties tot de kernactiviteiten behoren, en welke niet. Het huidige systeemlandschap en de huidige technologie worden in kaart gebracht samen met eventuele gaps of gebreken anderzijds. Op basis van de bedrijfsstrategie is informatie beschikbaar over producten en diensten, en over de strategische richting die de organisatie wenst uit te gaan (klanten, markten, producten, etc.). De digitale strategie maakt gebruik van deze input om een vertaalslag te maken van de huidige- naar de toekomstige situatie met focus op onder meer de vraag welke digitale inrichting nodig is om invulling te kunnen geven aan de kern van de bedrijfsstrategie.