Brook Preloader

Naar een digitale strategie voor de juridische functie bij vermogensbeheer organisaties

Naar een digitale strategie voor de juridische functie bij vermogensbeheer organisaties

Voor de meeste bedrijfsfuncties binnen vermogensbeheer organisaties werd een digitale strategie al jaren geleden opgesteld en geïmplementeerd. Vervolgens volgden continue verbeteringen en optimalisaties. Als gevolg hiervan werd de uitvoering van de betrokken bedrijfsfuncties bij elke iteratie steeds efficiënter en beter schaalbaar. Met bijhorende kostenbesparingen tot gevolg. Deze beweging lijkt bijna volledig voorbij te zijn gegaan aan de juridische functie, die op vandaag nog steeds gekenmerkt wordt door een lage digitaliseringsgraad en uitvoering van veel handmatige- en slecht schaalbare werkzaamheden. In dit white paper geven wij een beschouwing op de huidige situatie en reiken we digitale oplossingen aan voor een passende digitale strategie van de juridische functie. Daarnaast worden er ‘verander management’ oplossingen voorgesteld die beter kunnen waarborgen dat de digitale strategie ook succesvol kan worden geïmplementeerd en toekomstvast blijft.