Brook Preloader

Gespecialiseerd in 3 sectoren:

Waarom onze klanten kiezen voor Equitem

Wij zijn Equitem en wij helpen organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Hierbij kijken we goed naar de strategie van de onderneming en brengen we in kaart wat er nodig is om deze te realiseren en wat dit vraagt ten aanzien van de inrichting van de organisatie en haar processen, de benodigde kennis en vaardigheden bij medewerkers en de gebruikte technologie. Zo stellen we vast wat er nu is en wat er in de toekomst nodig is. Vervolgens maken we een gedegen veranderplan waarin. wordt uitgewerkt hoe van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen.  Uiteraard helpen we graag bij de uitvoering hiervan.

Onze filosofie

Vakmanschap
Vakmanschap als basis
Versneller groen
Technologie als versneller van de strategie
Doordacht
Doordacht van strategie tot uitvoering
Klein beginnen groen
Groot denken, klein beginnen
Cocreatie
Op basis van co-creatie met uw mensen
“Onze missie is om organisaties te helpen om strategische, duurzame verandering tot stand te brengen waarbij technologie een belangrijke rol speelt.”

Wat we doen

Het tempo van nieuwe marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen is vandaag de dag erg hoog. Een helder uitgewerkte Digital-strategie die de Business-strategie verbindt met de IT-strategie is dan ook onmisbaar om als organisatie actueel en relevant te kunnen blijven in de toekomst.

De basis voor het ontwerp en de uiteindelijke inrichting van uw organisatie, processen en systemen/technologie is een gedegen architectuur. Deze is onmisbaar bij het creëren van een dynamische en innovatieve organisatie. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn en invulling te kunnen geven aan de strategie moeten er weloverwogen keuzes gemaakt worden.

Diverse onderzoeken tonen aan dat de meeste veranderingen mislukken, in die zin dat met de verandering niet het beoogde doel wordt bereikt. Om de kans op succes te vergroten is het dan ook belangrijk om te weten met welk soort verandering u eigenlijk te maken heeft.

Een combinatie van proces, inhoud, competenties, aansturing en vakmanschap is randvoorwaardelijk voor het succesvol realiseren van een duurzame verandering binnen uw organisatie. Wij helpen u hierbij in de vorm van project- of programmamanagement, lijnmanagement, coaching en advies.